среда, 2 ноября 2011 г.

Эмблема субгруппы GTUG Stepanakert

Совсем скоро начнет свою работу группа GTUG Stepanakert, который вошел в группу GTUG Armenia & Subchapters. Подробности - скоро...Հայաստանի, Արցախի, Ադրբեջանի, Վրաստանի քարտեզներ


Քարտեզների մասին բազմիցս եմ անդրադարձել, որոնցում մեծամասամբ իմ հիասթափություններն եմ արտահայտել ինչպես հայկական ռեսուրսներում, այնպես էլ արտասահմանյան ռեսուրսներում կիրառված քարտեզների վերաբերյալ: Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ճշգրիտ քարտեզներին անդրադարձել եմ արդեն:

Իսկ հիմա ցանկանում եմ տեղեկացնել Անդրկովկասյան երկրների ճշգրիտ քարտեզների մասին, որոնք կարելի է ներբեռնել ամենատարբեր ֆորմատներով` JPG, EPS, CDR, SVG, PNG, AI.

пятница, 30 сентября 2011 г.

Google Analytics Blog: Introducing Google Analytics Premium

Google Analytics Blog: Introducing Google Analytics Premium: We built Google Analytics on the principle of democratizing data-- giving all website owners, big and small, the ability to learn from their...

среда, 30 марта 2011 г.

Երբեմն ?=?

Հայկական իրականության մեջ, իսկ որոշ դեպքերում` նաև ամբողջ աշխարհում, կան տարբեր երևույթներ, ոլորտներ և փաստեր, որոնք իրականում այնքան էլ չեն համապատասխանում մարդկանց մեջ տարածված կարծիքներին, թե որն է այդ ամենում ամենալավը լինելը…

Այդպիսիք շատ վառ են արտահայտված մանավանդ Հայաստանում, իսկ ներքևում թվարկածներից շատերը, կրկնեմ` նաև ամբողջ աշխարհում:

Բերեմ մի քանի օրինակներ այստեղ >>

вторник, 23 ноября 2010 г.

SEO and Corporate Blogging 3-Day seminar in Yerevan city

SEO & Corporate Blogging – 3-Day Seminar-Training in Yerevan city.


On December 10, 11, 12, 2010 NeoMedia LLC is ornagizing 3-day smeinars on “SEO & Corporate Blogging”.

Seminar schedule.

10 December, Friday – 18:00 – 21:00 (1 coffee-break)
11 December, Saturday – 16:00 – 19:00 (1 coffee-break)
12 December, Sunday – 16:00 – 19:00 (1 coffee-break)

Seminar Themes.

- Search engine optimization . how to increase new flows from search engines into your website.
- Social Media optimization. Application of Social media tools for the promotion of your business.
- Corporate blogging. The opportunities and potentials of the blogosphere from the viewpoint of business.

Download the complete schedule of seminar (PDF Document) / http://www.neomedia.am/seo-seminar.pdf

Who can benefit?

The managing level specialists of the organization, Marketing and Advertising department managers, webmasters and students can get use of it.

The fee for the seminar-training:

Organization employees and specialists- 18.000AMD
Students and/or ARMACAD members- 9000AMD

Additional Materials:

The following printed materials will be provided to the seminar participants:
- Search Engine Optimization (Armenian/printed)
- Social Media Optimization & Corporate Blogging (Armenian/printed)
Guidebook for the optimizer. Mini-catalog of useful links, brochure (Armenian/printed)
- A check , that will enable all seminar participants to use all Neomedia services with 20% discount during one year (including other seminar participation fees).
- All the materials of the seminar in the CD version.

Certificate

The participants of the seminar-training will receive a participation certificate.

The three-day seminar is going to be conducted by the founder and director of “Neomedia LLC” Vardan Papikyan.

Register for the seminar here >
http://www.neomedia.am/seo-seminar-reg.php

8-Day complete SEO practice and study with Vardan Papikyan

Full SEO Study for Armenian webmasters in Yerevan city.

Complete SEO Study in Yerevan city with Vardan Papikyan

8-day professional study-program includs:

Building of individual website from zero (choosing the domain name, hosting integration, design of the website, website functional and navigation solutions).

Semanthic core of the website, website internal optimization, user friendly components

SEO and link building, working methods of search engines, website internal visibility, website ranking by engines, buidling of quality backlinks, satellite resources.

SMO (social media optimization), using satellite resources for SEO (blogs, microblogs, social systems), using Facebook, Twitter, Digg and other resources for SMO...

Professional SEO Study-program includs 8-day sessions with 2 people, 2 hours in a day, professional SEO skills certificate from NeoMedia LLC, 20% sale check for NeoMedia products, Bonus for cotext advertising on adbook, adding participant's website banner on Armenian websites for 2 months.

SEO PROFESSIONAL STUDY PROGRAM FEE: 120.000 AMD

Contact me for more information

Practice with professional and get high quality skills forever...

понедельник, 12 октября 2009 г.

Երևան 2791 ամյակ... Yerevan 2791
Նշեցինք Երևանի 2791-ամյակը ու... անցանք առաջ !!!